علی کمارجی

علی کمارجی

ترانه سرا، ملودی ساز و نویسنده

ترانه سرا

فعالیت در عرصه ترانه سرایی از سال 1380 

ملودی ساز

سابقه ملودی سازی پاپ و راک از سال 1392

نویسنده

نویسندگی کتاب های آموزش ترانه از 1394

آلبوم ها

ترانه های برگزیده

بریده جراید