آلبوم آرزوهای شعاری با صدای امین یزدانی

آلبوم آرزوهای شعاری با صدای امین یزدانی

ترانه ی قصه ی ما اثر علی کمارجی در آلبوم آرزوهای شعاری با صدای امین یزدانی
.
.
تو دل ِ ثانیه های یخ زده – وقتی کفشام پُر ِ گرد ِ سفره
رنگ ِ کهربایی ِ چشای تو – رنگ ِ من، رنگ ِ خیابون ِ تره
پاشنه مُ به عشق ِ تو، وَر می کشم – شربت ِ ترانه روُ سَر می کشم
راه میفتم پی ِ تو ، نازنینم – دوس ندارم بی تو اینجا بشینم

آخه خونه بی تو غرق ِ پاییزه – حتی فکر ِ خنده هم غم انگیزه
عشق ِ تو با زندگیم گلاویزه – اشک ِ من با هر ترانه می ریزه

گرچه شب، رنگ ِ تموم ِ کوچه هاس – چشم ِ من، دنبال ِ رنگ ِ کهرباس
با ترانه هام میام به جستجوت – نفسم بسته به این ترانه هاس
دنبالت میام تا هرجا میشه رفت – جنگل وُ بیابون وُ کوه وُ کمر
کشورُ قدم قدم طی می کنم – از خلیج ِ فارس تا دریای خرز

تو که نیستی پیش ِ این آوازه خون – چطوری از تو بگم، رنگین کمون؟
چطوری ساقه ها روُ غنچه کنم – با پاییز ِ تن ِ خونه، چه کنم؟
آخرش، یه جا صدامُ می شنوی – دوباره عاشقتُ یادت میاد
یاد ِ من میفتی وُ خاطره هات – یاد ِ عشقی که دادی به دست باد

آخه خونه بی تو غرق ِ پاییزه – حتی فکر ِ خنده هم غم انگیزه
عشق ِ تو با زندگیم گلاویزه – اشک ِ من با هر ترانه می ریزه

ترانه سرا: علی کمارجی
خواننده و اهنگساز: امین یزدانی
تنظیم: محمد خرمی نژاد
آلبوم آرزوهای شعاری

آلبوم آرزوهای شعاری علی کمارجی
آلبوم آرزوهای شعاری