کتاب بنیاد ترانه: کتاب جامع ترانه سرایی

کتاب بنیاد ترانه: کتاب جامع ترانه سرایی

بنیاد ترانه
کتاب جامع ترانه سرایی
چاپ اول 1395
چاپ دوم 1396
برنده ی لوح تقدیر دوسالانهٔ کتاب در سیزدهمین جشنواره خانه موسیقی ایران در سال 1396

کتاب “بنیاد ترانه” اثری جامع برای آموزش ترانه سرایی است که علی کمارجی در آن تلاش کرده تا به کلیه مباحث و نیازمندی های کارورزان ترانه پاسخ دهد.
از دانش استخراج شده از مطالعات میان رشته ای مانند جامعه شناسی؛روان شناسی، آسیب شناسی، مخاطب شناسی گرفته تا نکاتی بسیار ظریف مانند “حروف مناسب برای انتهای بیت ها / حروف نامناسب برای استفاده
در ترجیع بند و…. در این کتاب موجود است.
سرفصل های این کتاب عبارتند از:
تاریخ ترانه نوین – ساختار ترانه – آرایه های ترانه – انواع زبان در ترانه – محتوای ترانه – سبک شناسی – نقد ترانه – پیوند با علوم دیگر – انتشار ترانه – نکات ضمیمه و موسیقی.
در بنیاد ترانه:
– از نمونه آثار و دیدگاه صدها ترانه سرا استفاده می کنید.
– نظرات اهالی موسیقی درباره سبک های مختلف را می خوانید.
– می آموزید که چگونه برای آثارتان ملودی بسازید.
– چگونه آثارتان را به صورت رسمی ثبت کنید.
– با تکنیک های روایتگری که جزو ناگفته های ترانه سرایی هستند آشنا می شوید.
– سبک ها و جریان های مختلف ترانه سرایی را خواهید شناخت.
این کتاب در ۱۰ فصل و 316 صفحه تدوین شده و به همت نشر ” نیماژ ” به بازار نشر عرضه شده است.
شایان ذکر است که حق تالیف این اثر از سوی نشر نیماژ تا این لحظه (زمستان 1398) پرداخت نشده و مولف از طریق وکیل خود از این انتشارات شکایت کرده است. بله! این است عاقبت هنر و هنرمند در ایران!