کتاب کافه رویا

کتاب کافه رویا

کافه رویا یک کتابچه ی ترانه – تصویر است. بیت هایی منتخب از میان ترانه های  علی کمارجی ترانه سرای جوان ایرانی به همراه تصاویر آفریده شده توسط رز محقق در این کتاب گنجانده شده اند. بسیاری از این بیت ها برای مخاطب آشناست و پیش تر توسط خوانندگان ایرانی خوانده شده اند. نام کتاب از یک ترانه اجرا شده توسط رضا یزدانی با همین نام انتخاب شده است. پیش از این از علی کمارجی کتاب هایی در زمینه آموزش و نقد ترانه، گردآوری کتاب سال ترانه ایران و شناخت نامه ای از کرت کوبین متنشر شده است.
این کتاب از سوی موسسه ی انتشارات ایزدقلم به بازار نشر کتاب ایران عرضه شده است.

لینک خرید کتاب کافه رویا اثر علی کمارجی