کتاب مجموعه ترانه چریک

کتاب مجموعه ترانه چریک

علی کمارجی

کتاب “چریک” گزیده ای از ترانه های سروده شده توسط علی کمارجی در خلال سال های 1380 تا 1398 است. بسیاری از ترانه های این کتاب توسط خوانندگان ایرانی اجرا شده و برخی از این آثار برای نخستین بار منتشر می شوند. درون مایه آثار کتاب غالبا اجتماعی، انتقادی و در سایر موارد عاشقانه است. این کتاب نخستین مجموعه ترانه علی کمارجی بعد از پنج کتاب دیگر او در سایر زمینه های مرتبط با ترانه و ترانه سرایی است. این اثر توسط نشر ایزدقلم به بازار نشر کتاب عرضه شده است.

برای خرید این کتاب کلیک کنید