گفتگوی علی کمارجی با رادیو ایران درباره ترانه “عاشق شدن”

گفتگوی علی کمارجی با رادیو ایران درباره ترانه “عاشق شدن”

علی کمارجی رادیو ایران
علی کمارجی رادیو ایران

فایل صوتی گفتگوی علی کمارجی در میزگرد زنده ی رادیو ایران
پیرامون نقد و بررسی آهنگ و ترانه ی عاشق شدن
اثر محسن ابراهیم زاده
با تشکر از شهاب شهرزاد گرامی مجری خوب برنامه کافه هنر
شانزدهم بهمن ماه 1397
عاشق شدن یک ترانه ی بازاری است. مشخصا آثاری که در این ژانر سروده و در قالب یک آهنگ به مخاطب عرضه می شوند بر روی یک سری فرمول های مشخص برای هنر عامه پسند تکیه دارند. آفرینشگری ادبی و هنری در چنین آثاری به شدت کمرنگ است. اما قطعا ایده و استراتژی زبانی دست اندرکاران از قواعد خاص این ژانر پیروی می کند و سرایش این آثار به صورت “باری به هر جهت نیست! زخمی که در این میزگرد بدان اشاره کردم، این نکته ی بسیار مهم بود که ترانه ی بازاری به معنای ترانه ی بد نیست؛ بلکه انچه مذموم و شوم است به هم خوردن نسبت میان تولید آثار ساده و بازاری در برابر آثار معنا گرا؛ با دستکاری ها، سازمان دهی ها و اندیشه های حاصل از اتاق های فکر ویژه است. خیال عظیم سیاه لشکر سرایندگان، خوانندگان و سازندگان این گونه آثار را رها کنیم! من دوست دارم به سرچشمه بیاندیشیم؛ برخی دوست ندارند!