کتاب سال ترانه سرایان ایران 97

کتاب سال ترانه سرایان ایران 97

انتشارات ایزد قلم در قالب پرونده ای با نام ” ترانه ی معاصر ایران ” به طور سالانه گزیده ای از آثار ترانه سرایان جوان ایرانی را تحت عنوان “کتاب سال ترانه سرایان ایران ” منتشر می کند. گردآوری آثار این کتاب در سال 397 خورشیدی توسط علی کمارجی انجام شده است.
در مقدمه ی کتاب می خوانیم:

کتاب سال ترانه سرایان ایران (1397) گزیده ای صد ترانه ی سروده شده توسط صد ترانه سرای مستقل و جوان است. این آثار با فراخوانی ملی از سراسر ایران گردآوری شده اند. امید است که در سال های آینده شاهد پیشرفت و بهبود کیفیت آثار جوانان ترانه سرا و ادامه ی این مجموعه در قالب (پرونده ی ترانه معاصر ایران) باشیم.

خرید این اثر از سایت انتشارات ایزدقلم:
خرید کتاب سال ترانه سرایان ایران