کتاب ترانه های ایران: کتاب سال ترانه ایران 98

کتاب ترانه های ایران: کتاب سال ترانه ایران 98

با حضور ترانه سرایان مستقل ایران
کتاب ترانه های ایران: کتاب سال ترانه سرایان ایران در سال 1398 منتشر شد

کتاب “ترانه های ایران” مجموعه ای است از آثار دویست ترانه سرای جوان ایرانی که توسط “علی کمارجی” گردآوری شده است. ترانه سرایان این مجموعه هنرمندانی از سراسر ایران هستند و برخی از آثار حاصل فعالیت انجمن های ترانه در شهرستان های مختلف است. آثار این کتاب طیف گوناگونی از عاشقانه های ساده تا آثاری با درون مایه های اجتماعی و انتقادی را در بر می گیرد. این کتاب در قالب 365 صفحه و به همت نشر ایزدقلم به بازار کتاب ایران عرضه شده است.
لینک خرید این کتاب