لوح افتخار خانه موسیقی ایران کتاب برای بنیاد ترانه اثر علی کمارجی

لوح افتخار خانه موسیقی ایران کتاب برای بنیاد ترانه اثر علی کمارجی

معرفی برگزیدگان چهارمین دوره کتاب برتر از سوی خانه موسیقی
برگزیدگان چهارمین دوسالانه کتاب برتر موسیقی شنبه شب در مراسم جشن چهاردهمین سالگرد تاسیس خانه موسیقی ایران در تالار وحدت معرفی شدند.

خانه موسیقی ایران
خانه موسیقی ایران

به گزارش سایت خانه موسیقی، هیئت داوران چهارمین دوره کتاب برتر موسیقی جشن خانه موسیقی در تابستان 1395 از مجموع 347 اثر ارسال شده به دبیرخانه تعداد 153 اثر در حوزه پژوهش و 153 اثر در حوزه آموزش و 41 اثر در حوزه ترجمه را مورد بررسی قرار دادند و در مجموع 87 عنوان کتاب به مرحله دوم راه یافت.

در مرحله دوم از 43 عنوان در بخش پژوهش 8 عنوان مورد بررسی نهایی قرار گرفت و در این بخش کتاب بنیاد ترانه اثر علی کمارجی شایسته تقدیر و دریافت لوح تقدیر شناخته شد.

همچنین هیئت داوران این دوره تصمیم گرفت از سه اثر استاد مصطفی کمال پورتراب (نگاهی نو به تئوری موسیقی ایران کلنل علینقی وزیری، شرح و تفسیر و ویرایش مصطفی کمال پورتراب – قواعد علمی هارمونی به عنوان مترجم – شیوه اجرای تقسیمات ناهمگون زمانی دست راست و چپ در ساز پیانو) که در بازه مقرر این دوره کتاب سال خانه موسیقی منتشر شده اند و همچنین به دلیل اینکه سه دوره قبل داور مسابقه کتاب برتر موسیقی جشن خانه موسیقی بوده اند، یاد شود.

اعضای هیئت داوران چهارمین دوسالانه کتاب برتر جشن خانه موسیقی حمید رضا اردلان، هومان اسعدی و آروین صداقت کیش بودند.

متن کامل خبر در همشهری آنلاین