ترانه ی پایان با صدای بهنام سرفرازی

ترانه ی پایان با صدای بهنام سرفرازی

با شروع ِ ، قصه ی ما – انتها ، آغاز ما بود
قلب من، آکنده از عشق – قلب تو، اما رها بود
زندگی، خاکستری شد – سرنوشت، آخر همین شد
تن سپردن، به جدایی – انتخاب ِ ، واپسین شد

بین ما، گسسته پیوند  –  گم شدن، کرده تلاقی
ناگزیر، رفتیم، از عشق –  رو به پایان ِ ، اقاقی
عاشقانه می گریزم – از تو ای ، شب ِ شکفته
در شب خاطره سوزی – با هزار ، حرف ِ نگفته

از آغوش تو اکنون – یادگارم، زخم ِ عشق است
انتهای، این رهایی – می رسد، آخر به بن بست
با همین، ترانه باید – رد شوم، از این شکستن
وای، بر من، نگاه کن – تو چه کردی با، دل ِ من؟

بین ما، گسسته پیوند  –  گم شدن، کرده تلاقی
ناگزیز، رفتیم، از عشق –  رو به پایان ِ ، اقاقی
عاشقانه می گریزم – از تو ای ، شب ِ شکفته
پرم از، خاطره سوزی – پرم از، حرف ِ نگفته

خواننده و آهنگساز: بهنام سرفرازی
ترانه سرا: علی کمارجی نژاد

مسترینگ: امید محبی