آهنگ فرار با صدای امین کنی

آهنگ فرار با صدای امین کنی

سوار ماشین میشم و – پامو می کوبم روی گاز
دلم تو سینه می کوبه – با ریتمی از اشک و نیاز
فرار شروع میشه ولی – دلم هنوز حبس می کشه
فکر نمی کردم آخر ِ – عشق من و تو این بشه

ضبط ماشین ترانه ی – خدانگهدار می خونه
من از تو دور میشم ولی – عطر تو باقی می مونه
جاده منو می بره تا – فاجعه ی جدا شدن
فاصله شعله می کشه – رو تیک تیک ساعت من

آخر بدشانسی منم – که عشقمو، کوتاه میام
این انتخاب من نبود – آوارگی رو نمی خوام
از من نپرس، نمی دونم – کی این وسط مقصره
اون که فقط تو رو میخواد – بدون تو، باید بره

برگشت نداره این مسیر – بلیط رفتن یکسره س
شیشه ی روبروم مث – ویترین صد تا خاطره س
تو پیچ جاده می بینم – که تو نشستی روبروم
اشک تو چشام می رقصه با – یه دنیا حرف ناتموم

اما نه عشق و خاطره – نه حتی یه تابلوی ایست
هیچی جلودار من و – این ماشین قراضه نیست
میرم و تنهاتر میشم – برای خوشبختی تو
کاش این یه فیلم بود و میشد – عوض کنم این لحظه رو

ترانه سرا: علی کمارجی
خواننده: امین کنی
موسیقی: رامتین شعبانیان